To top
30 Dec

วิธีการอ่าน Date Stamp Hermes

Hermes แบรนด์สินค้าหรูหราสัญชาติฝรั่งเศสที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 180 ปี เป็นที่ทราบกันดีว่ากระเป๋าจากแบรนด์แอร์เมสนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงฐานะอันหรูหราของผู้ครอบครอง ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เกิดสินค้าลอกเลียนแบบขึ้นมากมาย ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของกระเป๋าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสังเกตกระเป๋าของแท้ โดยเฉพาะ วิธีการอ่าน Date Stamp Hermes 

Hermes Date Stamp

Hermes เริ่มใช้ตราประทับ Date Stamp หรือที่รู้จักกันว่า Blind Stamp ในสินค้าเครื่องหนังทั้งหมดตั้งแต่ปี ค.ศ 1945 โดยสินค้าที่ถูกผลิตในปีเดียวกันจะมีตราประทับเหมือนกันทั้งหมด Date Stamp จะใช้เป็นการประทับตราลงบนหนังด้วยโลหะที่มีความร้อน และตำแหน่งที่สามารถพบ Date Stamp ได้ก็คือ ด้านใดด้านหนึ่งของสายรัดกระเป๋า ด้าในกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของกระเป๋าด้วย

Hermes Date Stamp จะมาในรูปแบบของตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นสามลักษณะ คือ 

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบเดี่ยว ๆ 
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มาพร้อมกับสัญลักษณ์วงกลมล้อมรอบ
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มาพร้อมกับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมล้อมรอบ

ซึ่งตัวอักษรแต่ละรูปแบบนั้นถูกกำหนดเอาไว้ตามปีที่ผลิตกระเป๋า Hermes แต่ละใบ ในการประทับตราลงบนกระเป๋าแอร์เมสนั้น ความลึกของรอยประทับจะต้องลึกพอดี แตกต่างจากกระเป๋าของปลอมที่จะพบรอยประทับบนหนังที่ลึกมากกว่า ในการตัดแต่งขอบหนังก็จะไม่เรียบร้อยเหมือนกับกระเป๋าของแท้

วิธีการอ่าน Date Stamp Hermes

ในช่วงแรกของการผลิตเครื่องหนังคือตั้งแต่ปี ค.ศ.1922 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1944 คุณจะไม่พบกับตราประทับใด ๆ ของแอร์เมส บนสินค้าเครื่องหนังทุกชนิด เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการใช้ระบบตราประทับ Date Stamp

ต่อมาในปี ค.ศ. 1945 ได้เริ่มมีการใช้ตราประทับ Blind Stamp ลงบนสินค้าเครื่องหนัง โดยใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียงตัวเดียวโดด ๆ แทนปีการผลิตของกระเป๋า และเครื่องหนังชนิดอื่น ๆ ซึ่งสัญลักษณ์รูปแบบดังกล่าวมีการใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนถึงปี ค.ศ. 1970

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1971 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1996 Hermes ได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบ Blind Stamp โดยยังคงใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษในการบอกปีที่ผลิตกระเป๋า แต่มีการใช้สัญลักษณ์วงกลมล้อมรอบเพิ่มเข้ามา

ในปี ค.ศ. 1994 จนกระทั่งถึงช่วงต้นปี 2014 คุณจะพบกับรูปแบบของ Blind Stamp ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย แบรนด์ยังคงใช้ตัวอักษรภาษายังกฤษเป็นสัญลักษณ์แทนปีที่ผลิต แต่มีการใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแทนที่สัญลักษณ์วงกลม แต่ช่วงกลางปี ค.ศ. 2014 ได้มีการใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ R แบบเดี่ยว ๆ ไม่มีสี่เหลี่ยมล้อมรอบ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมาแอร์เมสได้นำเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบเดี่ยว ๆ มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนปีที่ผลิตกระเป๋า ซึ่งเป็นการนำมาใช้กับรูปแบบ Blind Stamp ที่เป็นระบบใหม่ ประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ มาจัดเป็นรูปแบบได้ดังนี้ L LL NNN LL (L คือ Letter แทนด้วยตัวอักษร และ N คือ Number แทนด้วยตัวเลข)

 

ระบบของ Blind Stamp แบบใหม่คือชุดตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ L LL NNN LL สามารถตีความได้ดังนี้ L คือตัวอักษรภาษาอังกฤษ N คือตัวเลข ซึ่งตัวอักษร L ตัวแรกสื่อถึงปีที่ผลิตกระเป๋า (สามารถเทียบตัวอักษรได้ในตาราง Blind Stamp ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015) ส่วนชุดตัวอักษรและตัวเลขที่เหลือคือ รหัสของช่างผู้ผลิตกระเป๋า

สำหรับ Hermès Craftsman’s Code นั้นเป็นการบันทึกรหัสของช่างฝีมือแต่ละคน หรือกลุ่มของช่างฝีมือที่ผลิตชิ้นงาน กระเป๋าต่าง ๆ ของแอร์เมส โดยอาจมีการระบุด้วยรูปทรง สัญลักษณ์ตัวอักษร และตัวเลขที่หลากหลาย เพราะเมื่อใดก็ตามที่กระเป๋าถูกส่งไปยังปารีสเพื่อการซ่อมแซม Hermes จะสามารถระบุช่างฝีมือที่เป็นคนตัดเย็บกระเป๋าใบนั้น และทำการซ่อมแซมได้ทันที สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 10 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ Date Stamp Hermes และ วิธีตรวจสอบกระเป๋า Hermes ของแท้

รัก
xoxo

khwanchanok