To top
30 Dec

วิธีการอ่าน Date Stamp Hermes

Hermes แบรนด์สินค้าหรูหราสัญชาติฝรั่งเศสที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 180 ปี เป็นที่ทราบกันดีว่ากระเป๋าจากแบรนด์แอร์เมสนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงฐานะอันหรูหราของผู้ครอบครอง ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เกิดสินค้าลอกเลียนแบบขึ้นมากมาย ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของกระเป๋าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสังเกตกระเป๋าของแท้ โดยเฉพาะ วิธีการอ่าน Date Stamp Hermes ...
Continue reading