To top
1 Oct

Used Like New? ไขข้อสงสัยกับศัพท์น่ารู้ของสินค้ามือสอง

หลายปีที่ผ่านมา การเติบโตของธุรกิจแบรนด์เนมมือสอง ได้รับความสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าของสินค้าทั้งมือหนึ่งและมือสอง ที่มีจำหน่ายหมุนเวียนในประเทศไทยนั้น มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นราว 2 แสนล้านบาท ด้วยความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงทัศนคติต่อสินค้ามือสองที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ส่งผลให้มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดซื้อขายแบรนด์เนมมือ 2 ในอนาคตค่อนข้างสูง หลักเกณฑ์การซื้อขายในปัจจุบัน สามารถแบ่งประเภทสินค้าในการจำหน่าย ออกได้ตามสภาพของสินค้า  และสิ่งที่ขายออกได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ก็คือสินค้าประเภท Used Like New ซึ่งคำ ๆ นี้ เรามักจะพบได้ค่อนข้างบ่อย ในตลาดซื้อขาย สำหรับบทความนี้ เราจะพาทุกท่านมาเจาะลึกว่ามีความหมายแตกต่างจากสินค้า Used ทั่วไปหรือไม่ ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน ศัพท์น่ารู้ สินค้าแบรนด์เนมมือ 2 ในตลาดซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองในปัจจุบัน เราจะพบกับคำจำกัดความที่อธิบายถึงสินค้าที่ลงจำหน่าย ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ ‘การซื้อขายสินค้าแบรนด์เนม’ นั้น จะมีการแบ่งประเภทของสินค้า โดยใช้เกณฑ์ของสภาพสินค้าเป็นตัวกำหนด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 6 ระดับ ดังนี้ Brand New หมายถึง สินค้าใหม่ Used Like New หมายถึง สินค้าที่มีสภาพเหมือนใหม่ ไม่มีร่องรอยตำหนิบนสินค้า อาจจะผ่านการใช้งาน 1-2 ครั้ง ในบางครั้งอาจจะใช้คำว่า Pristine Excellent หมายถึง สินค้าที่ผ่านการใช้งานเล็กน้อย ยังอยู่ในสภาพดี ไม่มีตำหนิจากการใช้งาน ในบางครั้งอาจจะเป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเฟดของสีหนัง เนื่องจากการจัดเก็บ Very Good หมายถึง สินค้าที่ผ่านการใช้งาน มีร่องรอยจากการใช้งาน มีตำหนิเล็กน้อย หรือน้อยมาก เช่น มีตำหนิรอยขีดข่วนบนตัวฮาร์ดแวร์ Good หมายถึง สินค้าที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควร มีร่องรอยจากการใช้งาน...
Continue reading