To top
14 Nov

Luxury Bicycle ขี่ความหรู กู้โลกร้อนกับ 5 แบรนด์ระดับโลก

Luxury Bicycle - จักรยาน สัญลักษณ์สูงสุดของอิสรภาพ อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกกำลังกายที่แทบไม่ต้องใช้ความพยายาม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า รถ 2 ล้อนี้มีบทบาทสำคัญกับผู้คนตั้งแต่ยุคอดีต และปัจจุบันยังคงเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในเมืองใหญ่ ในฐานะพาหนะคู่ใจของเหล่าคนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมและความอิสระ ส่งผลให้แบรนด์แฟชั่นต่าง ๆ ได้มีการปรับแต่ง "จักรยาน" ให้เข้ากับสไตล์ ผสมผสานเข้ากับความหรูหรา และ performance ของเหล่าบรรดานักปั่นสายแฟในปัจจุบัน...
Continue reading