To top
9 Mar

Anatomy of Gucci Horsebit 1955

Gucci Horsebit 1995 ถูกเปิดตัวครั้งแรก ในคอลเล็กชั่น Cruise 2020 กระเป๋าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของแบรนด์ เรื่องราวจากโลกของกีฬาขี่ม้า นำมาสู่สัญลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นอมตะอย่าง Horsebit เอกลักษณ์อันแสดงถึง DNA อีกอย่างหนึ่งของแบรนด์ ซึ่งส่วนประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ บนกระเป๋านั้นได้ถูกเปิดเผยอย่างละเอียด ผ่านบทความ Anatomy of Gucci Horsebit 1955 นับว่าในคอลเล็กชั่นนี้ Gucci ได้เล่าเรื่องราวประวัติที่ถ่ายทอดผ่านดีไซน์ของกระเป๋าออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ...
Continue reading