To top
13 Dec

ประวัติ Jaegar LeCoultre ประดิษฐกรรมแห่งการบอกเวลา

ประวัติ Jaegar LeCoultre อีกหนึ่งแบรนด์นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 200 ปี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่สร้าง พัฒนา ตกแต่ง และผลิตนาฬิกาทั้งหมดภายในเวิร์กช็อปของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้น ในการทำให้นาฬิกาแต่ละเรือนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ การผลิตจึงรวบรวมอาชีพ เทคนิค และเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบไว้ใต้หลังคาเดียวกัน เพื่อสร้างการสร้างสรรค์นาฬิกาที่ดีที่สุด...
Continue reading