To top
25 May

วิธีดู Vintage Chanel Jewelry อัพเดต 2023

วิธีดู Vintage Chanel Jewelry อัพเดต 2023
วิธีดู Vintage Chanel Jewelry อัพเดต 2023 เราอาจคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับตราประทับ หรือสติ๊กเกอร์ Hologram ที่ปรากฏอยู่บนกระเป๋าทุกใบจาก Chanel เพื่อแสดงวันเวลาหรือสถานที่ที่ผลิต แต่สำหรับ STAMPING MARK เหล่านี้จะปรากฏอยู่บนเครื่องประดับ Costume Jewelry เป็นตัวระบุฤดูกาลและปีที่ผลิต โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรหัสและรูปแบบต่าง ๆ ตามฤดูกาลเช่นเดียวกับตราประทับหรือ Hologram สติ๊กเกอร์ โดยมีการสลักขึ้นในหลายรูปแบบ ทั้งการแกะสลัก ทำนูน ไปจนถึงการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ ในบทความนี้ KATE XOXO จะพาไปทำความรู้จักสัญลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ บนเครื่องประดับ Costume Jewelry จาก Chanel รวมถึงวิธีสังเกตและแยกแยะระหว่างเครื่องประดับของแท้ และของปลอมเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบเครื่องประดับด้วยตัวคุณเอง พร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลย   วิธีดูสัญลักษณ์ Vintage Marks บนเครื่องประดับ Chanel วิธีดู Vintage Chanel Jewelry ค.ศ. 1921-1939 (ยังไม่มีตราประทับ) เครื่องประดับซึ่งถูกผลิตระหว่างปี ค.ศ. 1921-1939 เครื่องประดับในยุคนี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมความโดดเด่นให้กับเสื้อผ้าของแบรนด์ชาแนล เนื่องด้วยเป็นผลงานในช่วงเริ่มแรก เป็นผลให้เครื่องประดับในยุคนี้ ยังไม่มีการทำเครื่องหมาย และเป็นสิ่งที่หายากในปัจจุบัน โดยในปี ค.ศ. 1939  The House of Chanel ได้หยุดดำเนินการ และมีการชะงักการผลิตโดยชั่วคราว เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องประดับ CHANEL ยุคแรก (1920S และ 1930S) ได้รับการจดทะเบียนในปี...
Continue reading