To top
19 Apr

Louis Vuitton 200 Visionaries นิทรรศการ 200 ปีหลุยส์ วิตตอง

เราจะจัดงานฉลองวันเกิดให้กับคนที่เราไม่เคยรู้จักได้อย่างไร คนที่เราเคยเห็นเขาจากหลักฐานรูปถ่ายเพียงรูปเดียว และรับรู้เรื่องราวของเขาผ่านทางปูมบันทึกต่าง ๆ ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1821 มองซิเออร์ หลุยส์ วิตตองกำเนิดขึ้นในครอบครัวชนชั้นแรงงาน ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองชนบทเล็ก ๆ ประเทศฝรั่งเศส ชายผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของหีบ ซึ่งใช้สำหรับการเดินทางไปตลอดกาล...
Continue reading