To top
27 Aug

Louis Vuitton Leather : The Monogram

Louis Vuitton Leather : The Monogram - เป็นเวลากว่า 124 ปี แล้ว ที่ลายโมโนแกรม อันถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง ได้ถือกำเนิดมา นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 โดย จอร์จ วิตตอง (George Vuitton) ลายโมโนแกรม ถูกหยิบยกมาสร้างสรรค์บนสินค้าหลากหลายประเภท แต่งแต้มเป็นคอลเล็กชั่นต่าง ๆ ทั้งกระเป๋า รองเท้า รวมถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับ จุดกำเนิดของลายดั้งเดิมนั้น เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการลอกเลียนแบบของหีบในสมัยก่อน เนื่องจากหีบของหลุยส์สมัยแรก ๆ ไม่มีลวดลายใด ๆ และง่ายต่อการลอกเลียนแบบ จอร์จ วิตตอง ได้ออกแบบลายที่ละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการจดสิทธิบัตรลายเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นที่มาของลายอันเป็นอมตะของแบรนด์และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ทรงอิทธิพลระดับโลกจนถึงทุกวันนี้ มาร่วมย้อนรอยไปยังจุดกำเนิดของลายอันโด่งดังนี้ไปพร้อมกัน Louis Vuitton Monogram History การทอลาย Monogram ในสมัยเริ่มแรก, การลอกลวดลายโดยใช้แผ่นฉลุ, และปริ้นท์บนผ้าใบในปัจจุบัน   ในยุคเริ่มแรก Louis Vuitton เป็นที่รู้จักในนามของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและออกแบบหีบใส่ของ ซึ่งในยุคนั้น ชาวฝรั่งเศสนิยมที่จะจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ไว้ในหีบ โดยมีตั้งแต่หีบขนาดเล็กใช้สำหรับบรรจุเครื่องประดับหรือหมวก ไปจนถึงหีบขนาดใหญ่เพื่อบรรจุเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อใช้สำหรับการเดินทางไกล Louis Vuitton พัฒนารูปแบบการผลิตหีบ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนในสมัยนั้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหีบจากแต่เดิมเป็นฝาปิดทรงโดม ซึ่งไม่สะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย มาเป็นดีไซน์แบบสี่เหลี่ยม เพื่อความสะดวกในการนำมาวางซ้อนกัน และง่ายต่อการขนส่งเคลื่อนย้ายระหว่างเดินทาง ความสำเร็จของกิจการหีบของหลุยส์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการคมนาคมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าให้ความสนใจในหีบของหลุยส์นั่นก็คือ การออกแบบที่เป็นสัดส่วนภายในของหีบ ซึ่งง่ายต่อการจัดเก็บสัมภาระและสามารถนำของในหีบออกมาได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งกล่าวได้ว่า หีบของหลุยส์ วิตตอง เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางสมัยใหม่ และถูกขนานนามว่า Modern Luggage [caption id="attachment_22883" align="aligncenter"...
Continue reading