To top
11 Aug

เปิดประวัติ Chanel J12 The Iconic of watchmaking

เปิดประวัติ Chanel J12 - ช่วงประมาณปี ค.ศ. 2000 นับว่า เป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การผลิตนาฬิกาของ CHANEL ด้วยการเปิดตัวคอลเล็กชั่น J12 ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจากการเดินเรือ เป็นต้นกำเนิดในการปฏิวัตินำวัสดุเซรามิก มาใช้ผลิตนาฬิกา เป็นการรวมความเป็นผู้ชายและผู้หญิง ความแข็งแกร่งและความสง่างาม ความลึกลับและความคมชัด เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ความมหัศจรรย์ของนาฬิกาที่ได้ชื่อว่าเป็นไอคอนิกของนาฬิกาแห่งศตวรรษที่ 21 จะมีที่มาอย่างไรบ้าง ติดตามไปพร้อมกัน...
Continue reading