To top
17 Sep

Anatomy of Hermes Dogon Wallet

Hermes Dogon Wallet หนึ่งในกระเป๋าสตางค์ทรงสวยจากแบรนด์ Hermes กระเป๋าสตางค์นับว่าเป็น Accessories สำคัญชิ้นหนึ่งที่แทบทุกคนจะต้องมี เพราะเราต้องใช้มันในชีวิตประจำวันในทุก ๆ วัน นั่นหมายถึงการเลือกซื้อกระเป๋าสตางค์สักใบซึ่งต้องอยู่กับเราไปนานแสนนานนั้น จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยรวมถึงรูปแบบดีไซน์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับบทความนี้ เราจะมาจำแนกชิ้นส่วนของ Anatomy of Bag ของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ ว่ามีความพิเศษอย่างไร และเหตุผลใดที่คุณถึงต้องเลือกกระเป๋าสตางค์จาก Hermes...
Continue reading