To top
28 Jan

Anatomy of Gucci Marmont Half Moon

Anatomy of Gucci Marmont Half Moon - กระเป๋ารูปทรงพระจันทร์เสี้ยวในแบบฉบับของแบรนด์ดังอย่าง Gucci ที่รังสรรค์จากความชื่นชอบในความโบราณแบบย้อนยุค แต่ยังมีการผสมผสานความสมัยใหม่เข้าไป จนก่อให้เกิดกระเป๋ารุ่นนี้ขึ้นมา และแน่นอนว่าในวันนี้เราจะมาทำการเจาะลึกในรายละเอียดของกระเป๋ารุ่นนี้กัน...
Continue reading