To top
7 Jun

Dior Caro Bag – Anatomy of Bag

แรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์กระเป๋า Dior Caro รุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นกระเป๋าที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ โดยชื่อ "Caro" นั้นมีที่มาจากชื่อของน้องสาวของผู้ก่อตั้งแบรนด์อย่าง Christian Dior ซึ่งจริง ๆ แล้วเธอมีชื่อว่า “Catherine Dior” แต่เธอมักจะถูกเรียกว่า “Caro” นั่นเอง “Dior Caro” เป็นกระเป๋าจากคอลเลคชั่น Dior Cruise 2021 โดย Maria Grazia Chiuri หรือ Creative Director ประจำแบรนด์ Dior ในปัจจุบัน...
Continue reading