To top
9 Aug

วิธีการอ่าน Prada Authenticity Card

หากพูดถึงวิธีการตรวจสอบกระเป๋า Prada ของแท้ แล้วแน่นอนว่าการสังเกตโดยทั่ว ๆ ไปนั้นจะเป็นการดูที่ภายนอก ซึ่งมีจุดต่าง ๆ มากมายที่ต้องทำการสังเกตโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ตัวอักษรบนกระเป๋า ผิวสัมผัสของวัสดุที่นำมาใช้ทำกระเป๋า ฮาร์ดแวร์โลหะ รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยภายในกระเป๋า อันประกอบไปด้วย หมายเลขที่ระบุถึง Factory Code ไปจนถึงการ์ดที่มาพร้อมกับกระเป๋า ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการอ่าน Prada Authenticity Card ส่วนสำคัญที่บ่งบอกข้อมูลของกระเป๋าแต่ละใบโดยเฉพาะ   Prada Authenticity Card กระเป๋า Prada ของแท้ทุก ๆ ใบจะต้องมีใบรับประกันของแท้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Authenticity Card" ซึ่งจะมาในรูปของซองจดหมายขนาดเล็กสีดำ ด้านหน้าซองจดหมาย จะมีการประทับตราโลโก้ตัวอักษร PRADA มีตัวอักษรในภาษาอิตาลีคำว่า CERTIFICATO DI AUTENTICITA ในบรรทัดถัดมา และตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า AUTHENTICITY CERTIFICATE CARD ในบรรทัดล่างสุด ซึ่งทั้งสองประโยคนี้มีความหมายเดียวกันคือ “บัตรรับรองความถูกต้อง” ภายในซองจดหมายขนาดเล็กนี้ จะประกอบด้วยแผ่นการ์ดสีขาว ซึ่งผลิตขึ้นจากพลาสติก และมาพร้อมกับแถบแม่เหล็กสีดำ โดยด้านหน้าของการ์ด จะเป็นโลโก้ตัวอักษร PRADA ซึ่งล้อมรอบด้วยสัญลักษณ์ประจำตระกูลของราชวงศ์ Savoy เหตุเพราะเมื่อในอดีตแบรนด์ Prada เป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของราชวงศ์อิตาลี บริเวณด้านล่างจะเปนตัวอักษรคำว่า Certificato di Autenticita . Authenticity Certificate Card  ส่วนด้านหลังของการ์ดจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระเป๋า ประกอบไปด้วย Article Number หมายเลขระบุประเภทของสินค้า, Material จะบอกเป็นชื่อวัสดุที่นำมาใช้ทำสินค้า, Color ชื่อเฉดสีของสินค้า ด้านล่างการ์ด อาจจะมีการประทับชื่อร้านเพื่อระบุสถานที่จำหน่าย และบอกวันที่ที่ทำการซื้อขาย และในซองจดหมายขนาดเล็ก...
Continue reading